Festival de Wendover en Ontario 2017 en photos, par le Ti-Bout ...


 

12 juillet 2017

 

13 juillet 2017

 

14 juillet 2017

 

15 juillet 2017

 

16 juillet 2017

 

messe

 

Photos Parade

 Vidéo Parade

 

Facebook Ti-Bout

 

Vidéos YouTub

 

hébergement par le Ti-Bout     www.ti-bout.ca

Retour à  la section Country ici ...